หน้าแรก / ผลงาน / โรงแรม – บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย

โรงแรม – บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย


ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888