บริการ

หน้าแรก / บริการ

การออกแบบ วิศวกรรม การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่อาศัย:
– ขนาดระบบตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ (kWp) ถึง 20 กิโลวัตต์ (kWp) ระบบไฮบริดเป็นหลัก
– มีความแข็งแกร่งมากในตลาดชลบุรีและระยอง
– ทีมงานออกแบบและติดตั้งภายในบ้าน
– การเข้าร่วมโครงการ MEA/PEA VSPP

เชิงพาณิชย์:
– ขนาดระบบตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ (kWp) ถึง 100 กิโลวัตต์ (kWp) ส่วนใหญ่ในระบบกริด
– ทีมงานออกแบบและติดตั้งภายในบ้าน
– ใช้งานง่าย ROI น่าสนใจสำหรับ SME
– เป็นเจ้าของแสดงหน่วย 50 กิโลวัตต์ (kWp) ที่โรงงานระยอง

อุตสาหกรรม:
– ขนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ (kWp) ถึง 5 เมกะวัตต์ (mWp)
– ทีมงานออกแบบและติดตั้งภายในบ้าน
– ความรู้และประสบการณ์จากโครงการก่อนหน้า
– ความสามารถในการปรับแต่งเนื่องจากการประดิษฐ์เอง

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ให้คำปรึกษา:
– การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการรับรองเครื่องกลและไฟฟ้า
– สำหรับโครงการอุตสาหกรรม 500 กิโลวัตต์ (kWp) ขึ้นไป
– คำแนะนำสำหรับส่วนประกอบและซัพพลายเออร์
– การตรวจสอบ EPC บุคคลที่สาม (ถ้ามี)
– ติดต่อประสานงานกับ กฟน./กฟภ./กกพ

ฝ่ายจัดหา:
– การเลือกส่วนประกอบและซัพพลายเออร์ในนามของเจ้าของ
– การเจรจาเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการจัดส่งกับซัพพลายเออร์
– บริการช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ พิธีการศุลกากร จัดส่งถึงหน้างาน

การจัดการโครงการ:
– การจัดกำลังคน การติดตั้ง อุปกรณ์
– การวางแผนการดำเนินโครงการและการติดตามผล
– การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
– การทดสอบและการว่าจ้าง

การออกแบบและผลิตโครงสร้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบติดตั้งโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดา:
– มีการออกแบบที่มีอยู่
– การออกแบบใหม่หรือการออกแบบโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมใหม่

การพัฒนาที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์และสถานีชาร์จ EV
– สายผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมแล้วในขั้นตอนการสร้างแนวคิด
– คำนวณแบบคงที่เรียบร้อยแล้ว (ตามมาตรฐานยุโรป)
– การสร้างต้นแบบและการผลิตที่จะดำเนินการ

350+

โครงการ

24/7

การดูแล

330+

จำนวนลูกค้า

ผลงาน

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : JA Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023
view

บ้านพักอาศัย สัตหีบ,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+การสำรองใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์: JA Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : JA Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023
view

บ้านพักอาศัย แกลง, ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์: Ja Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022
view
qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888