ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซล่าร์เซลล์ สร้างโลกอนาคต

บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมอย่างครอบคลุมในภูมิภาค

การออกแบบ วิศวกรรม การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

View

การออกแบบและผลิตโครงสร้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

View

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

View

โซล่าร์เวิร์ท

“Wert” เป็นภาษาเยอรมันที่แทนค่าของคำว่า “รักโลก” บริษัท โซล่าร์เวิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยและมาเลเซีย

350+

โครงการ

24/7

การดูแล

330+

จำนวนลูกค้า

ผลงาน

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : JA Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023
view

บ้านพักอาศัย สัตหีบ,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+การสำรองใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์: JA Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : JA Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023
view

บ้านพักอาศัย แกลง, ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์: Ja Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022
view