ระบบ

หน้าแรก / ระบบ

ระบบออนกริด

ระบบโซล่าร์เซลล์ที่ขนานกับการไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น กฟภ./กฟน ตามเขตพื้นที่
ค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่ากับระบบไฮบริด สามารถผลิตไฟระหว่างวันและจำหน่ายไปให้โหลดไฟฟ้าได้ ซึ่งสามารถลดค่าไฟในระหว่างช่วงพีคได้ นอกจากนั้นสามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้า กฟภ./กฟน.ได้ (ขึ้นอยู่กับโควตาและการรับอนุญาตจากการไฟฟ้า) ระบบออนกริดไม่มีฟังก์ชันการสำรองไฟฟ้าและจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อการไฟฟ้าขัดข้อง

เหมาะกับลูกค้า
– สามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้า กฟภ./กฟน.
– มีการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน ระหว่างที่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กำลังทำงานอยู่ เช่น โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ
– อยู่ในพื้นที่ที่มีกริดไฟฟ้าเสถียร
– สามารถใช้ร่วมกับการคิดอัตราค่าไฟฟ้า (TOU) เพื่อให้ได้ประหยัดเงินที่สุด

ระบบออฟกริด

ระบบโซล่าร์เซลล์ที่ไม่ได้เชื่อมกับกริดไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่จะผลิตไฟฟ้าประจุผลิตในแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละหลัง เหมาะกับพื้นที่ที่กริดไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ถ้าโหลดไฟฟ้าเกินจากระบบที่ส่งมาหรือแบตเตอรี่หมด ระบบจะหยุดทำงาน

เหมาะกับลูกค้า
– เข้าไม่ถึงกริดไฟฟ้า ต้องให้พลังงานทดแทน
– อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

ระบบไฮบริด

เป็นระบบที่ผสมร่วมกันระหว่างระบบออนกริดและออฟกริด มารวมกันโดยจะมีระบบแบตเตอรี่ มาสำรองพลังงานใช้ในเวลาที่ไม่มีแสง สำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานได้ต่อไป ระบบไฮบริดยังสามารถนำไฟฟ้าสำรองมาใช้ได้ในกรณีที่ไฟดับ

เหมาะกับลูกค้า
– ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทั้ง 2 ระบบ
– ต้องการเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืน
– ต้องการฟังก์ชันสำรองไฟฟ้าสำหรับโหลดไฟฟ้าที่สำคัญในกรณีที่กริดไฟฟ้ามีปัญหา

ที่อยู่อาศัย

ออนกริด:
– แผงโซล่าร์เซลล์ Tier 1
   – JA SOLAR, JINKO SOLAR, HT-SAAE SOLAR
– อินเวอร์เตอร์ที่มีความเชื่อถือสูง
   – SOLAX POWER, HUAWEI, SMA SOLAR
– สำหรับผลิตใช้เอง
– ตัวเลือกสำหรับการขายไฟคืน กฟภ./กฟน.(ขึ้นอยู่กับโควตา)
   – จำกัด 5 กิโลวัตต์ (kWp) สำหรับไฟ 1 เฟส
   – จำกัด 10 กิโลวัตต์ (kWp) สำหรับไฟ 3 เฟส

ระบบ ไฮบริด:
– แผงโซล่าร์เซลล์ Tier 1
   – JA SOLAR, JINKO SOLAR, HT-SAAE SOLAR
– อินเวอร์เตอร์ที่มีความเชื่อถือสูง
   – SOLAX POWER, HUAWEI, SOLARWERT
– สำหรับผลิตใช้เอง
– ฟังก์ชันสำรองไฟฉุนเฉิกสำหรับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ
– ตัวเลือกสำหรับการขายไฟคืน กฟภ./กฟน.(ขึ้นอยู่กับโควตา)
   – จำกัด 5 กิโลวัตต์ (kWp) สำหรับไฟ 1 เฟส
   – จำกัด 10 กิโลวัตต์ (kWp) สำหรับไฟ 3 เฟส

เชิงพาณิชย์

ระบบ ออนกริด:
– แผงโซล่าร์เซลล์ Tier 1
   – JA SOLAR, JINKO SOLAR, HT-SAAE SOLAR
– อินเวอร์เตอร์ที่มีความเชื่อถือสูง
   – SOLAX POWER, HUAWEI, SMA SOLAR
– สำหรับผลิตใช้เอง
– ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ (kWp) ถึง 500 กิโลวัตต์ (kWp )(การเชื่อมต่อสามเฟส)

ระบบ ไฮบริด
– แผงโซล่าร์เซลล์ Tier 1
   – JA SOLAR, JINKO SOLAR, HT-SAAE SOLAR
– อินเวอร์เตอร์ที่มีความเชื่อถือสูง
   – SOLAX POWER, HUAWEI
– สำหรับผลิตใช้เอง
– ฟังก์ชั่นไฟสำรองฉุกเฉินสำหรับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ
– ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ (kWp) ถึง 100 กิโลวัตต์ (kWp )(การเชื่อมต่อสามเฟส)

อุตสาหกรรม

ระบบ ออนกริด:
– แผงโซล่าร์เซลล์ Tier 1
   – JA SOLAR, JINKO SOLAR, HT-SAAE SOLAR
– อินเวอร์เตอร์ที่มีความเชื่อถือสูง
   – SOLAX POWER, HUAWEI, SMA SOLAR
– สำหรับผลิตใช้เอง
– ตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ (kWp) ถึง 1500 กิโลวัตต์ (kWp )(การเชื่อมต่อสามเฟส)

350+

โครงการ

24/7

การดูแล

330+

จำนวนลูกค้า

ผลงาน

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : JA Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023
view

บ้านพักอาศัย สัตหีบ,ชลบุรี, ประเทศไทย

ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+การสำรองใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์: JA Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022
view

บ้านพักอาศัย– บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : JA Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023
view

บ้านพักอาศัย แกลง, ระยอง, ประเทศไทย

ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์: Ja Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022
view
qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888