หน้าแรก / ผลงาน / บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย

บ้านพักอาศัย– บางละมุง,ชลบุรี, ประเทศไทย


ขนาด: 10 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง+ขายคืน กฟภ.)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888