หน้าแรก / ผลงาน / บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย

บ้านพักอาศัย– สัตหีบ,ชลบุรี , ประเทศไทย


ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี: 2023

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888