หน้าแรก / ผลงาน / ร้านอาหาร & คาเฟ่ – สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย

ร้านอาหาร & คาเฟ่ – สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย


ขนาด: 20 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง) ใช้กับแบตเตอรี่
แผงโซลาร์เซลล์ : Jinko Solar / อินเวอร์เตอร์: SOLAX POWER
โครงการปี : 2023

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888