หน้าแรก / ผลงาน / อาคารโรงงาน – ห้วยโป่ง, ระยอง, ประเทศไทย

อาคารโรงงาน – ห้วยโป่ง, ระยอง, ประเทศไทย


ขนาด: 50 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์: JA Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888