หน้าแรก / ผลงาน / โรงแรม รีสอร์ท – บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย

โรงแรม รีสอร์ท – บ้านฉาง ,ระยอง, ประเทศไทย


ขนาด: 45 กิโลวัตต์ (kWp) ออนกริด (ผลิตใช้เอง)
แผงโซลาร์: JINKO โซลาร์ / อินเวอร์เตอร์: HUAWEI
โครงการปี : 2021

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888