หน้าแรก / ผลงาน / บ้านพักอาศัย สัตหีบ,ชลบุรี, ประเทศไทย

บ้านพักอาศัย สัตหีบ,ชลบุรี, ประเทศไทย


ขนาด: 5 กิโลวัตต์ (kWp) ไฮบริด (ผลิตใช้เอง+การสำรองใช้เอง)
แผงโซลาร์เซลล์: JA Solar /อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่: HUAWEI
โครงการปี : 2022

qr line qr line
Line ID:

solarcell-th or sales2023

WhatsApp:

064 975 6888